Verksamheten
Kommande aktiviteter
Referat o Rapporter
Studier och kurser
Styrelsen
Länkar
Debatt
Grattis !!


Ersboda


Vill
du....

 - att så många som möjligt ska få leva ett liv utan inblandning
   av alkohol eller andra droger.
 - tillsammans med andra i blåbandsrörelsen arbeta med att
    få fler ungdomar att välja en helnykter livsstil.
 - genom olika typer av aktiviteter påverka beslutsfattare att
    ta riktiga beslut i drogfrågor.
 - skapa drogfria zoner, där alla umgås på lika villkor                    ... Då är Ersboda nykterhetsförening
                        föreningen för DIG !!


Medlem blir du genom att fylla i ett formulär
Inträdesavgiften är halva ordinarie medlemsavgift: 
25 kr (10-25 år); 125 kr (26 år-)
År två är medlemsavgiften 50/250 kr med reservation för att föreningar/distrikt kan sponsra eller lägga till en mindre summa.
I medlemsavgiften ingår tidningen Blå Bandet i ett ex/hushåll.

Medlemsavgift året därpå = 250:-0:-

Webmaster:Kristin Jonsson